Akassa

En arbetslöshetskassa, eller a-kassa, är en ekonomisk förening. En a-kassa jämställs fr.o.m. den 1 juli 2002 med en myndighet i vissa avseenden, och omfattas således bl.a. av tryckfrihetsförordningen. A-kassans främsta uppgift är att administrera och betala ut arbetslöshetsersättning enligt lag om arbetslöshetsförsäkring. Arbetslöshetskassornas arbete styrs av lag om arbetslöshetskassor.

Ersättningen:
Ersättningen får som mest utgöra 80 procent av medlemmens tidigare lön. Det finns ett maxtak på 680 kronor per dag. För att du ska ha rätt till ersättning måste du ha varit betalande medlem av i minst ett år.

Maximal ersättning får den som tjänat 18 700 kronor eller mer, och innebär att den max ersättningen blir 14 960 kronor i månaden. Detta motsvarar omkring 10 450 kronor efter skatt.

Från dag 201 blir ersättningen 70 procent av din tidigare inkomst, men högst 680 kronor per dag.