Akassa

En arbetslöshetskassa, eller a-kassa, är en ekonomisk förening. En a-kassa jämställs fr.o.m. den 1 juli 2002 med en myndighet i vissa avseenden, och omfattas således bl.a. av tryckfrihetsförordningen. A-kassans främsta uppgift är att administrera och betala ut arbetslöshetsersättning enligt lag om arbetslöshetsförsäkring. Arbetslöshetskassornas arbete styrs av lag om arbetslöshetskassor.

Syftet med Akassa:
Syftet med akassan är att du ska kunna leva ett normalt liv under den övergångsperiod som arbetslösheten innebär och målet är att du så snabbt som möjligt ska finna en ny och varaktig sysselsättning.