Akassa

En arbetslöshetskassa, eller a-kassa, är en ekonomisk förening. En a-kassa jämställs fr.o.m. den 1 juli 2002 med en myndighet i vissa avseenden, och omfattas således bl.a. av tryckfrihetsförordningen. A-kassans främsta uppgift är att administrera och betala ut arbetslöshetsersättning enligt lag om arbetslöshetsförsäkring. Arbetslöshetskassornas arbete styrs av lag om arbetslöshetskassor.